MIZZOU_FAN Scores


Picked
  /  
Actual

1. Wyoming

Gm Score: 76
Gm Rank: 31
MU Score:
33 / 31
Opp Score:
17 / 37
Rush Yds:
250 / 114
Pass Yds:
250 / 423

2. West Virginia

Gm Score: 82
Gm Rank: 26
MU Score:
33 / 38
Opp Score:
17 / 7
Rush Yds:
250 / 232
Pass Yds:
250 / 150

3. SEMO

Gm Score: 64
Gm Rank: 93
MU Score:
33 / 50
Opp Score:
10 / 0
Rush Yds:
250 / 259
Pass Yds:
250 / 242

4. South Carolina

Gm Score: 81
Gm Rank: 27
MU Score:
33 / 34
Opp Score:
25 / 14
Rush Yds:
200 / 194
Pass Yds:
250 / 227

5. Troy

Gm Score: 68
Gm Rank: 74
MU Score:
33 / 42
Opp Score:
17 / 10
Rush Yds:
250 / 165
Pass Yds:
250 / 278

6. Ole Miss

Gm Score: 70
Gm Rank: 66
MU Score:
33 / 38
Opp Score:
17 / 27
Rush Yds:
250 / 233
Pass Yds:
250 / 329

7. Vanderbilt

Gm Score: 80
Gm Rank: 22
MU Score:
33 / 14
Opp Score:
17 / 21
Rush Yds:
250 / 153
Pass Yds:
250 / 140

8. Kentucky

Gm Score: 48
Gm Rank: 77
MU Score:
33 / 7
Opp Score:
17 / 29
Rush Yds:
200 / 125
Pass Yds:
250 / 164

9. Georgia

Gm Score: 44
Gm Rank: 71
MU Score:
33 / 0
Opp Score:
25 / 27
Rush Yds:
200 / 50
Pass Yds:
250 / 148

10. Florida

Gm Score: 52
Gm Rank: 60
MU Score:
33 / 6
Opp Score:
25 / 23
Rush Yds:
200 / 52
Pass Yds:
250 / 204

11. Tennessee

Gm Score: 62
Gm Rank: 58
MU Score:
33 / 20
Opp Score:
17 / 24
Rush Yds:
200 / 99
Pass Yds:
250 / 181

12. Arkansas

Gm Score: 82
Gm Rank: 35
MU Score:
33 / 24
Opp Score:
17 / 14
Rush Yds:
250 / 144
Pass Yds:
250 / 185